Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
סיכום עונת שקנאים 2014
פורסם לראשונה: 01.03.2015
פורסם באתר: 16.3.2015
יפעת ארצי, אסף קפלן ואוהד הצופה
רשות הטבע והגנים

ניטור וממשק השקנאים לשנת 2014 התבצע בעמק החולה (יפעת ארצי), בעמק חפר (אסף קפלן), ועל ידי רשת צופים דרומית (חלה"ט, עד 9.12.14). בנוסף רוכזו נתונים על שקנאים בכל האזורים ע"י דיווחים של פקחים וצופים אחרים בקבוצת WhatsApp.
הנדידה החלה בתאריך 11.8.14, תוך 87 ימים (מהגעת הלהקה הראשונה עד יום הגעת הלהקה האחרונה) חלפו בישראל 44,635 שקנאים. רוב השקנאים שהו את הלילה הראשון בשמורת החולה. מספר החולפים העונה דומה לשנה הקודמת ומעט גבוה מהממוצע של 6 שנים קודמות. מעבר רוב השקנאים היה מוקדם, בדומה לשנים קודמות, כ 65%- חלפו בחולה עד תום חודש ספטמבר. נראה כי שיפור באיכות האיכלוס הביא להפחתה משמעותית בשהיית שקנאים בישראל, ולצמצום הקונפליקט עם המדגים. למרות זאת הייתה נוכחות להקות של מאות פרטים בעמקי המזרח, אשר לא הושפעו מהאיכלוס, ונותר שם קונפליקט ברמה גבוהה מבשאר הארץ.

          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim