Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
ניטור, ממשק זאבים וטריפות במשק האדם בצפון ישראל 2014
פורסם לראשונה: 01.05.2015
פורסם באתר: 13.5.2015
אלון רייכמן
כמות הטריפות במשקי הבקר בגולן ב- 2014 הייתה גבוהה יותר מ- 2013 , אך דומה לכמות הטריפות הממוצעת בעשור האחרון. במשקי הצאן בגולן נמשכה מגמת העלייה בכמות הטריפות כך שכמות הטריפות כוללת (בבקר ובצאן) הייתה גבוהה ביחס לשנים קודמות. במרחב גליל תחתון תועדו טריפות זאבים מעטות יחסית. במרחב גליל עליון הייתה עליה בכמות הטריפות בגליל המזרחי והמרכזי. מספר להקות הזאבים שתועדו בצפון הארץ בשנת 2014 דומה למספר הלהקות שתועדו בשנים קודמות.

מטרת הדו"ח: לסכם את נתוני הניטור של אוכלוסיית הזאבים בצפון ישראל בשנת 2014 , להציג את היקף הטריפות במשק האדם ולבחון את יעילות הממשק ואת השפעת הסניטציה על אוכלוסיית הזאבים ועל היקף הנזקים למשק האדם.
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim