Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
הערכת הפעילות המדעית של רשות הטבע והגנים בישראל: מבט קדימה אל העשור הבא
פורסם לראשונה: 19.12.2014
פורסם באתר: 8.12.2014
פרופ' דן רובינשטיין, פרופ' תמר דיין, פרופ' יוחאי כרמל, פרופ' אבי פרבולוצקי, מר קריסטיאן שלאטר
המחלקה לאקולוגיה ולאבולוציה, אוניברסיטת פרינסטון, ארה"ב. המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון, חיפה. מנהל המחקר החקלאי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. דורנך, שוויץ.

במסגרת חגיגות היובל של רשות הטבע והגנים, הקימה חטיבת המדע ועדת יועצים שכללה מספר מומחים ישראליים ובינלאומיים, מתוך מטרה להעריך את הפעילות המדעית ואת פעילויות השימור של הרשות. מסמך זה, מסכם את המלצות הצוות.
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim