Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
סיכום 3 שנות ניטור ציפורים בשמורת טבע דור הבונים
פורסם לראשונה: 23.09.2007
פורסם באתר: 28.2.2011
דותן רותם
רשות הטבע והגנים

שמורת הטבע דור-הבונים היא שמורה המייצגת חוף ים, המשלב רכס כורכר יבשתי וימי וכן גבעות ומפרצים חוליים. הצומח בשמורה משתנה על פי מצע הגידול, אך ניתן להגדירו כבתה חופית נמוכה המושפעת מהים. בשמורה מתקיים, על פי החלטות ממשקיות, גרדיאנט מצפון לדרום של רמות שימור ושימושי אדם. בחלקה הצפוני ניתן לשהות במשך כל שעות היממה ולקיים פעילות קמפינג מלאה בכל ימות השנה. בחלקים שמדרום לחוף זה מותרת שהיית יום בלבד ללא נטיית אוהלים.
סקרים לבחינת השפעת הקהל נערכו בקבוצות טקסונומיות שונות. אחת הקבוצות המשמשת לבחינת השפעת פעילות האדם על השמורה היא מחלקת העופות. מאמר זה מסכם ארבע שנים של תצפיות במטרה להבין את אופי פיזור מיני העופות בשמורה ויחוסו לרמת נוכחות ופעילות האדם.
התצפיות מאמתות את ההשערה כי גם במחלקת העופות ניתן לראות הבדל מהותי במגוון המינים בהתאם לנוכחות אדם ולשימושי שטח. בנוכחות אדם יהיו מעט מינים ובעיקר מלווי אדם, חלקם מינים מתפרצים, ובהעדר נוכחות אינטנסיבית, ימצאו גם מינים אחרים, הממלאים את הגומחות המתאימות במערכת האקולוגית החופית היבשתית.


          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim