Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
סיכום עונת שקנאים 2013
פורסם לראשונה: 01.03.2014
פורסם באתר: 20.7.2014
יפעת ארצי, אסף קפלן ואוהד הצופה
רשות הטבע והגנים

ניטור וממשק השקנאים לשנת 2013 התבצע בעמק החולה (יפעת ארצי), בעמק חפר (אסף קפלן), ובאזור פתח תקוה (יהודית קאופמן). בנוסף רוכזו נתונים על שקנאים מסקר נדידה בעמקים של החלה"ט, ממוקד ציפורים של חיל אויר ומתצפיות פקחים וצופים אחרים.

הנדידה החלה בתאריך 18.8.13, תוך 66 ימים (מהגעת הלהקה הראשונה עד יום הגעת הלהקה האחרונה) חלפו בעמק החולה 46,550 שקנאים. מספר החולפים העונה נמוך מאשר בשנת 2012 אך גבוה מהממוצע של 5 שנים קודמות. מעבר רוב השקנאים היה מוקדם, כ 65%- חלפו בחולה בחודש ספטמבר. בשל המעבר המוקדם של מרבית השקנאים, תזמון פירוק הבריכות לא תאם לצורך באיכלוס מאגרים עבור השקנאים, בכלל ובעמק החולה בפרט. בעוד בריכות הדגים היו עשירות בדגים המוכנים לשיווק, זמינות דגי הטלת פרא המתאימים לאיכלוס הייתה מעטה. לכן סופקו מעט מדי דגים בזמן הגעת השקנאים לעמק החולה, ועיקר נוכחות השקנאים בישראל הוסטה אל אזורים אחרים בעשירים בדגים. כרגיל בשנים האחרונות, תזמון האכלוס יצר מצב של אכלוס רק כתגובה והוביל בפועל "להאכלה" בכמות גדולה מהדרוש במצב בו המזון היה זמין לשקנאים בעת הגעתם לארץ בכלל ולחולה בפרט.

תכנון ארוך טווח של ממשק איכלוס דגים עבור שקנאים, כולל אגירת דגי הטלות פרא לפני תחילת העונה, ישפרו את יעילות האיכלוס ובכך את ההגנה על השקנאים ועל המדגה וימזערו סיכון לתעופה ולפגיעה בקווי מתח. קיימת חשיבות לשילוב של כל המעורבים בנושא בהתארגנות לממשק מיטבי (מגדלי הדגים, משרד החקלאות, חיל האוויר וחברת חשמל) כחלק מהמאמץ להקטנת הקונפליקט.

          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim