Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
מטרת האתר
רשימת השותפים
ועדת היגוי
ועדת מערכת
שאלות נפוצות
תמונה לועדת היגוי
ועדת היגוי

יו"ר הוועדה – דר' יהושע שקדי - רשות הטבע והגנים

חברי הועדה :

מנחם זלוצקי - המשרד להגנת הסביבה

ניר פפאי - החברה להגנת הטבע

דר' מרסלו שטרנברג - יו"ר האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim